Ocenenia z výstavy

Ocenenia z výstavy

Na výstave CONECO Racioenergia, ktorá sa konala v dňoch 23. 3 – 26. 3. 2022 sme získali ocenenie Zlatú plaketu za zariadenie Vesna, ktoré sme predstavili širokej verejnosti.

Za Vesnu sme na veľtrhu získali ocenenie aj od Slovenského zväzu pre chladenie klimatizáciu a tepelné čerpadlá.

Tepelné čerpadlo Vesna vyrábame vo viacerých verziách podľa použitia a výkonu. Viac info o zariadení Vesna nájdete tu.

CONECO A RACIOENERGIA 2022

CONECO A RACIOENERGIA 2022

V dňoch 23.3 – 26.3. 2022 sa zúčastníme na výstave Coneco – Racioenergia 2022 v Bratislavskej Inchebe. Pozývame vás do nášho stánku. Viac informácií o výstave tu.

Vývoj hrubej mzdy v roku 2020

Za minulý rok stúpla priemerná mesačná hrubá mzda vo firme Fiving (1418 €) oproti oproti priemernej hrubej mzde v Žilinskom kraji (1296 €) o 122 €. Z toho THP pracovníci zarobili priemerne 1650 €, Robotníci 1103 €.

Zúčastnili sme sa na výstave

Zúčastnili sme sa na výstave

Zúčastnili sme sa na 20. ročníku celoslovenskej výstavy stavebníctva a bývania s medzinárodnou účasťou. Výstava sa konala v dňoch 26. – 28. apríla 2019 v Aréna Poprad.

Predstavili sme vám vetraciu jednotku Vesna s tepelným čerpadlom, ktorú ste si mohli naživo prehliadnuť. Zároveň návštevníci nášho stánku mali možnosť spoznať aj ďalšie z portfólia našich výrobkov. Ďakujeme za Vašu návštevu.

Certifikát ISO 3834

Certifikát ISO 3834

Získali sme certifikát ISO 3834, ktorý je Certifikátom systémov manažérstva kvality pri zváraní.

Séria noriem ISO 3834 poskytuje návod na vybudovanie a udržiavanie fungujúceho systému manažérstva kvality tavného zvárania kovových materiálov.

Získali sme certifikácie

Získali sme certifikácie

Firma Fiving získala nové certikáty – ISO 9001:2016 v oblasti kvality a ISO 14001:2016 v oblasti energetika a životné prostredie. Norma ISO 9001 špecifikuje základné požiadavky na systém manažérstva kvality v organizáciách, ktoré chcú a potrebujú preukázať svoju schopnosť, trvalo poskytovať produkty v súlade s príslušnými predpismi a požiadavkami zákazníkov, a ktoré sa usilujú o zvyšovanie spokojnosti zákazníka. Systém manažérstva kvality rieši súčasné problémy a eliminuje výskyt problémov v budúcnosti. Jedným zo základných principov je trvalé zlepšovanie systému manažmentu kvality. ISO 14001 je medzinárodne uznávaný štandard pre systémy riadenia životného prostredia.. Poskytuje návod pre účinné riadenie environmentálnych aspektov činností, výrobkov a služieb, ISO 14001 popisuje požiadavky na systém riadenia firiem, ktorý umožňuje znižovať environmentálne dopady spojené s fungovaním organizácií.  
Share This