Produkty

SK | CZ | EN | RU | DE

Vesna

Výkon:

700 – 5 000 m3/ hod

Popis:

Kompaktné zariadenie – tepelné čerpadlo s chladiacim okruhom s možnosťou spätného získavania tepla – rekuperácia, na riadené vetranie, teplovzdušné vykurovanie alebo chladenie rôznych typov priestorov. Vďaka reverzne pracujúcemu okruhu tepelného čerpadla je zariadenie schopné plniť aj požiadavku na klimatizáciu vetraných priestorov v letnom období.

BJ

 Výkon:

15 000 – 70 000 m3/hod

Popis:

Kompaktné zostavné jednotky pozostávajúce z jednotlivých modulov v závislosti na vlastnostiach a špecifických požiadaviek.

Moduly:

zmiešavacie komory, filtrácia, kúrenie, chladenie (vodné, priame), ohrev a chladenie s tepelným čerpadlom, rekuperácia, odvlhčovanie.

Výkon:

3 – 50 kW

Popis:

Kondenzačné jednotky používajú najnovšie technológie, ktoré umožňujú veľmi efektívne, ekonomické chladenie vďaka dostatočne veľkým výmenníkom s optimálnou pracovnou plochou, špirálovým scroll kompresorom a ventilátormi vybavenými EC motormi.

 

Chiller

Výkon:

3 – 370 kW

Popis:

Zariadenie primárne zaisťuje požiadavku na chladenie kvapalných médií
používaných v priemysle. Použité prvky umožňujú plynulú reguláciu výkonu čoho výsledkom je vysoká efektivita zariadenia a nízke prevádzkové náklady.

Čisté nadstavce

Výkon:

900 – 1 800 m3/hod

Popis:

Univerzálny filtračný nadstavec slúži na filtrovanie vzduchu privádzaného do miestnosti, spĺňajúci podmienky pre čisté prostredie. Filtráciu vzduchu zabezpečujú filtre s triedou filtrácie U15,16, H13,14.

FBM

Výkon:

3 – 50 kW

Popis:

Kompaktné klimatizačné jednotky umožňujúce výmenu čerstvého i obehového vzduchu, jeho zmiešavanie, filtráciu, tepelnú úpravu strojným chladením a prívod do klimatizovaného priestoru s možnosťou „free collingu“.

Fkan

Výkon:

700 – 7 000 m3/ hod

Popis:

Stavebnicový klimatizačný systém určený pre komfortnú a technologickú klimatizáciu.

Umožňuje prívod, odsávanie, zmiešavanie, rekuperáciu, filtráciu, chladenie, sušenie a ohrev vzduchu.

Výkon:

600 – 2 700 m3/hod

Popis:

Stavebnicový klimatizačný systém určený pre komfortnú a technologickú klimatizáciu.

Umožňuje prívod, odsávanie, zmiešavanie, filtráciu, chladenie, sušenie a ohrev vzduchu s možnosťou „free coolingu“.

Výkon:

7,97 kW – 14,15 kW

Popis:

Kompaktné interiérové tepelné čerpadlo ako zdroj tepla pre vykurovanie objektov a prípravu teplej úžitkovej vody.

Gobi

Výkon:

8,5 – 11,5 kW

Popis:

Výmenníková jednotka vyvinutá na efektívne a ekonomické chladenie, alebo kúrenie veľkých priestorov priemyselných a športových hál.