Za minulý rok stúpla priemerná mesačná hrubá mzda vo firme Fiving (1418 €) oproti oproti priemernej hrubej mzde v Žilinskom kraji (1296 €) o 122 €. Z toho THP pracovníci zarobili priemerne 1650 €, Robotníci 1103 €.