Certifikačná autorita Tüv Thüringen e. V. osvedčila, že spoločnosť Fiving spĺňa požiadavky na kvalitu zvárania podľa normy DIN EN ISO 3834-2. Zaväzuje nás to nepoľaviť vo vysokých nárokoch na kvalitu našich výrobkov.