Vzduchotechnika – klimatizácia – chladenie – kúrenie

Slovenský výrobca

SK | CZ | EN | RU | DE

Kooperácie

Delenie plechov CNC vysekávacím centrom

Naše vysokovýkonné vysekávacie centrá disponujú revolverom s nástrojovými stanicami (16 + 24 Multitool), ktoré spĺňajú aj tie najvyššie technické požiadavky na dierovanie, tvarovanie a obstrihávanie plechu. Vďaka lisovacej sile 230 kN umožňuje spracovať plechy až do hrúbky 5 mm vo formáte 1200 x 2500 mm a 1565 x 3074 mm bez repozície úpiniek.

Ohýbanie plechov CNC ohraňovacím lisom

Ohraňovanie a ohýbanie rôznych druhov plechu prevádzame na zákazku, podľa individuálnych potrieb zákazníka. Naše stroje sa vyznačujú vysokou konštantnou uhlovou presnosťou dosiahnutou CNC programovaním. Veľká presnosť strojov spolu so širokou paletou dostupných nástrojov umožnuje riešiť jednoduché i veľmi komplikované tvary ohybov.
Najväčšou výhodou tejto technológie je práve vysoká kvalita a presnosť ohybov.

Zváranie

Volfrámovou elektródou v ochrane inertného plynu, TIG zváranie: zváranie elektrickým oblúkom v ochrannom plyne je charakterizované horením oblúka medzi netaviacou sa elektródou (s použitím netaviacej sa elektródy z čistého alebo aktivovaného volfrámu) a zváraným materiálom, pri ktorom je oblúk a tavný kúpeľ chránený prívodom inertného plynu (Ar, He).
Taviacou sa elektródou v ochrane inertného plynu, MIG zváranie: zváranie taviacou sa elektródou v plynovej ochrane zabezpečuje inertný plyn argón alebo hélium.
Taviacou sa elektródou v ochrane inertného plynu, MAG zváranie: zváranie taviacou sa elektródou v plynovej ochrane zabezpečenej chemicky aktívnym plynom CO2 a jeho zmesí.

Profesionálne spracovanie plechu

Naša linka na profesionálne spracovanie plechu zo zvitku, priečne a pozdĺžne delenie rôznych druhov plechu prevádzame na zákazku, podľa individuálnych potrieb zákazníka. Naše stroje sa vyznačujú vysokou konštantnou presnosťou dosiahnutou CNC programovaním. Najväčšou výhodnou tejto technológie je práve vysoká kvalita.

Povrchová úprava kovov (nanášanie práškových plastov)

Naša spoločnosť disponuje modernou lakovacou linkou na povrchové úpravy kovov prostredníctvom nanášania práškových plastov. Striekaný materiál je pred samotným procesom lakovania zbavený všetkých nečistôt a mastnôt. Po nanesení práškovej farby podľa požiadavky zákazníka sa vytvrdí vo vypaľovacej peci.

Ponúkame komplexné riešenia

Základné informácie

FIVING je výrobná spoločnosť, ktorá sa od svojho vzniku v roku 1992 zaoberá vývojom a výrobou vzduchotechnických a klimatizačných zariadení. Spoločnosť aktuálne zamestnáva viac ako 70 zamestnancov. Celková plocha výrobného areálu zaberá plochu futbalového štadiónu. FIVING kladie vysoký dôraz na kvalitu svojich výrobkov a služieb a z tohoto dôvodu má zavedený systém manažmentu kvality ISO 9001 a environmentálny manažment ISO 14001.

Efektívne a technicky vyspelé riešenia

FIVING ponúka riešenia v oblasti klimatizácie, technologického chladenia, vykurovania, merania a regulácie vykurovania, vetrania pre rôzne typy objektov v priemyselnej, aj rezidenčnej sfére. Ponúkame komplexné a efektívne riešenia zamerané na zníženie prevádzkových nákladov a maximálnu účinnosť a efektívnosť navrhnutých systémov.

Inovácie

Naša spoločnosť realizuje investície do nových technológií v súlade so strategickými cieľmi spoločnosti tak, aby bola schopná dlhodobo a efektívne zabezpečiť celý výrobný proces vzduchotechnických a klimatizačných zariadení vlastnými technologickými zariadeniami. Naším dlhodobým cieľom je, aby bol FIVING vďaka neustálej inovácii a zlepšovaniu kvality uznávanou značkou s prvotriednym portfóliom produktov a služieb v oblasti výroby a výroby vzduchotechnických a klimatizačných zariadení, ktoré sú výsledkom vlastného vývoja.

Novinky

Opäť sme preukázali naše vysoké štandardy kvality a environmentálneho povedomia úspešným obhájením platnosti certifikátov ISO 9001 a ISO 14001 aj v tomto roku. Certifikáty ISO sú pre našich partnerov zárukou, že firma FIVING dodržiava vysoké štandardy kvality a že...

Máme ISO 3834-2

Máme ISO 3834-2

Certifikačná autorita Tüv Thüringen e. V. osvedčila, že spoločnosť Fiving spĺňa požiadavky na kvalitu zvárania podľa normy DIN EN ISO 3834-2. Zaväzuje nás to nepoľaviť vo vysokých nárokoch na kvalitu našich výrobkov.

Referencie

viac…

Ponúkame komplexné riešenia

Základné informácie

FIVING je výrobná spoločnosť, ktorá sa od svojho vzniku v roku 1992 zaoberá vývojom, výrobou, montážou a servisom vlastných vzduchotechnických a klimatizačných zariadení. Spoločnosť aktuálne zamestnáva viac ako 70 zamestnancov, servisno-montážna spoločnosť FIVING THERM ďalších 10. Celková plocha výrobného areálu zaberá plochu futbalového štadiónu. FIVING kladie vysoký dôraz na kvalitu svojich výrobkov a služieb a z tohoto dôvodu má zavedený systém manažmentu kvality ISO 9001 a environmentálny manažment ISO 14001.

Efektívne a technicky vyspelé riešenia

FIVING ponúka riešenia v oblasti klimatizácie, technologického chladenia, vykurovania, merania a regulácie vykurovania, vetrania pre rôzne typy objektov v priemyselnej, aj rezidenčnej sfére. Ponúkame komplexné a efektívne riešenia zamerané na zníženie prevádzkových nákladov a maximálnu účinnosť a efektívnosť navrhnutých systémov.

Inovácie

Naša spoločnosť realizuje investície do nových technológií v súlade so strategickými cieľmi spoločnosti tak, aby bola schopná dlhodobo a efektívne zabezpečiť celý výrobný proces vzduchotechnických a klimatizačných zariadení vlastnými technologickými zariadeniami. Naším dlhodobým cieľom je, aby bol FIVING vďaka neustálej inovácii a zlepšovaniu kvality uznávanou značkou s prvotriednym portfóliom produktov a služieb v oblasti výroby a výroby vzduchotechnických a klimatizačných zariadení, ktoré sú výsledkom vlastného vývoja.

Kooperácie

Delenie plechov CNC vysekávacím centrom

Naše vysokovýkonné vysekávacie centrá disponujú revolverom s nástrojovými stanicami (16 + 24 Multitool), ktoré spĺňajú aj tie najvyššie technické požiadavky na dierovanie, tvarovanie a obstrihávanie plechu. Vďaka lisovacej sile 230 kN umožňuje spracovať plechy až do hrúbky 5 mm vo formáte 1200 x 2500 mm a 1565 x 3074 mm bez repozície úpiniek.

Ohýbanie plechov CNC ohraňovacím lisom

Ohraňovanie a ohýbanie rôznych druhov plechu prevádzame na zákazku, podla individuálnych porieb zákazníka. Naše stroje sa vyznacujú vysokou konštantnou uhlovou presnosťou dosiahnutou CNC programovaním. Velká presnost strojov spolu so širokou paletou dostupných nástrojov umožnuje riešiť jednoduché i veľmi komplikované tvary ohybov.
Najväčšou výhodou tejto technológie je práve vysoká kvalita a presnosť ohybov.

Zváranie

Volfrámovou elektródou v ochrane inertného plynu, TIG zváranie: zváranie elektrickým oblúkom v ochrannom plyne je charakterizované horením oblúka medzi netaviacou sa elektródou (s použitím netaviacej sa elektródy z čistého alebo aktivovaného volfrámu) a zváraným materiálom, pri ktorom je oblúk a tavný kúpeľ chránený prívodom inertného plynu (Ar, He).
Taviacou sa elektródou v ochrane inertného plynu, MIG zváranie: zváranie taviacou sa elektródou v plynovej ochrane zabezpečuje inertný plyn argón alebo hélium.
Taviacou sa elektródou v ochrane inertného plynu, MAG zváranie: zváranie taviacou sa elektródou v plynovej ochrane zabezpečenej chemicky aktívnym plynom CO2 a jeho zmesí.

Profesionálne spracovanie plechu

Naša linka na profesionálne spracovanie plechu zo zvitku, priečne a pozdĺžne delenie rôznych druhov plechu prevázdame na zákazku, podľa individuálnych potrieb zákazníka. Naše stroje sa vyznačujú vysokou konštantnou presnosťou dosiahnutou CNC programovaním. Najväčšou výhodnou tejto technológie je práve vysoká kvalita.

Povrchová úprava kovov (nanášanie práškových plastov)

Naša spoločnosť disponuje modernou lakovacou linkou na povrchové úpravy kovov prostredníctvom nanášania práškových plastov. Striekaný materiál je pred samotným procesom lakovania zbavený všetkých nečistôt a mastnôt. Po nanesení práškovej farby podľa požiadavky zákazníka sa vytvrdí vo vypaľovacej peci.

Novinky

Opäť sme preukázali naše vysoké štandardy kvality a environmentálneho povedomia úspešným obhájením platnosti certifikátov ISO 9001 a ISO 14001 aj v tomto roku. Certifikáty ISO sú pre našich partnerov zárukou, že firma FIVING dodržiava vysoké štandardy kvality a že...

Máme ISO 3834-2

Máme ISO 3834-2

Certifikačná autorita Tüv Thüringen e. V. osvedčila, že spoločnosť Fiving spĺňa požiadavky na kvalitu zvárania podľa normy DIN EN ISO 3834-2. Zaväzuje nás to nepoľaviť vo vysokých nárokoch na kvalitu našich výrobkov.

Referencie

viac…

Konzultácia a poradenstvo

Skúsenosti ktoré naša spoločnosť získala za 25 rokov činnosti sú základným predpokladom komplexnosti a profesionality nami ponúkaných riešení.

Projekcia a konštrukcia
Naši projektanti a konštruktéri navrhnú pre Vás to najvhodnejšie technické riešenie, ktoré bude vyhovovať Vašim požiadavkám
Vlastný vývoj
Všetky výrobky v portfóliu spoločnosti sú výsledkom neustálych inovácií vlastného vývojového oddelenia.
Výroba
Spoločnosť FIVING disponuje najmodernejšou technológiou pre spracovanie plechov a ich povrchovú úpravu, čo zaručuje vysokú kvalitu a flexibilitu pri výrobe zariadení.
Uvedenie do prevádzky, MaR
Správnu funkčnosť a efektívne vyregulovanie celého systému dodávaných zariadení vykonávajú zaškolení špecialisti s najvyššou kvalifikáciou a odbornými znalosťami.
Montáž a servis
Spoločnosť FIVING Therm zabezpečuje kompletnú inštaláciu, montáž VZT potrubí a záručný a pozáručný servis našich zariadení.