SK | EN | RU | DE

Kooperácie

Delenie plechov CNC vysekávacím centrom

Naše vysokovýkonné vysekávacie centrá disponujú revolverom s nástrojovými stanicami (16 + 24 Multitool), ktoré spĺňajú aj tie najvyššie technické požiadavky na dierovanie, tvarovanie a obstrihávanie plechu. Vďaka lisovacej sile 230 kN umožňuje spracovať plechy až do hrúbky 5 mm vo formáte 1200 x 2500 mm a 1565 x 3074 mm bez repozície úpiniek.

Ohýbanie plechov CNC ohraňovacím lisom

Ohraňovanie a ohýbanie rôznych druhov plechu prevádzame na zákazku, podla individuálnych porieb zákazníka. Naše stroje sa vyznacujú vysokou konštantnou uhlovou presnosťou dosiahnutou CNC programovaním. Velká presnost strojov spolu so širokou paletou dostupných nástrojov umožnuje riešiť jednoduché i veľmi komplikované tvary ohybov.
Najväčšou výhodou tejto technológie je práve vysoká kvalita a presnosť ohybov.

Zváranie

Volfrámovou elektródou v ochrane inertného plynu, TIG zváranie: zváranie elektrickým oblúkom v ochrannom plyne je charakterizované horením oblúka medzi netaviacou sa elektródou (s použitím netaviacej sa elektródy z čistého alebo aktivovaného volfrámu) a zváraným materiálom, pri ktorom je oblúk a tavný kúpeľ chránený prívodom inertného plynu (Ar, He).
Taviacou sa elektródou v ochrane inertného plynu, MIG zváranie: zváranie taviacou sa elektródou v plynovej ochrane zabezpečuje inertný plyn argón alebo hélium.
Taviacou sa elektródou v ochrane inertného plynu, MAG zváranie: zváranie taviacou sa elektródou v plynovej ochrane zabezpečenej chemicky aktívnym plynom CO2 a jeho zmesí.

Profesionálne spracovanie plechu

Naša linka na profesionálne spracovanie plechu zo zvitku, priečne a pozdĺžne delenie rôznych druhov plechu prevázdame na zákazku, podľa individuálnych potrieb zákazníka. Naše stroje sa vyznačujú vysokou konštantnou presnosťou dosiahnutou CNC programovaním. Najväčšou výhodnou tejto technológie je práve vysoká kvalita.

Povrchová úprava kovov (nanášanie práškových plastov)

Naša spoločnosť disponuje modernou lakovacou linkou na povrchové úpravy kovov prostredníctvom nanášania práškových plastov. Striekaný materiál je pred samotným procesom lakovania zbavený všetkých nečistôt a mastnôt. Po nanesení práškovej farby podľa požiadavky zákazníka sa vytvrdí vo vypaľovacej peci.

Novinky

Certifikát ISO 3834

Certifikát ISO 3834

Získali sme certifikát ISO 3834, ktorý je Certifikátom systémov manažérstva kvality pri zváraní. Séria noriem ISO 3834 poskytuje návod na vybudovanie a udržiavanie fungujúceho systému manažérstva kvality tavného zvárania kovových materiálov.

Získali sme certifikácie

Získali sme certifikácie

Firma Fiving získala nové certikáty - ISO 9001:2016 v oblasti kvality a ISO 14001:2016 v oblasti energetika a životné prostredie. Norma ISO 9001 špecifikuje základné požiadavky na systém manažérstva kvality v organizáciách,...

Výstava Aqua Therm St.Petersburg

Výstava Aqua Therm St.Petersburg

Vystavovali sme sa na výstave AquaTherm v Rusku. Výstava sa konala od 17 do 19 apríla 2018. Reportáž o našej firme odvysielali ruské médiá.

SK | EN | RU | DE

Kooperácie

Delenie plechov CNC vysekávacím centrom

Naše vysokovýkonné vysekávacie centrá disponujú revolverom s nástrojovými stanicami (16 + 24 Multitool), ktoré spĺňajú aj tie najvyššie technické požiadavky na dierovanie, tvarovanie a obstrihávanie plechu. Vďaka lisovacej sile 230 kN umožňuje spracovať plechy až do hrúbky 5 mm vo formáte 1200 x 2500 mm a 1565 x 3074 mm bez repozície úpiniek.

Ohýbanie plechov CNC ohraňovacím lisom

Ohraňovanie a ohýbanie rôznych druhov plechu prevádzame na zákazku, podla individuálnych porieb zákazníka. Naše stroje sa vyznacujú vysokou konštantnou uhlovou presnosťou dosiahnutou CNC programovaním. Velká presnost strojov spolu so širokou paletou dostupných nástrojov umožnuje riešiť jednoduché i veľmi komplikované tvary ohybov.
Najväčšou výhodou tejto technológie je práve vysoká kvalita a presnosť ohybov.

Zváranie

Volfrámovou elektródou v ochrane inertného plynu, TIG zváranie: zváranie elektrickým oblúkom v ochrannom plyne je charakterizované horením oblúka medzi netaviacou sa elektródou (s použitím netaviacej sa elektródy z čistého alebo aktivovaného volfrámu) a zváraným materiálom, pri ktorom je oblúk a tavný kúpeľ chránený prívodom inertného plynu (Ar, He).
Taviacou sa elektródou v ochrane inertného plynu, MIG zváranie: zváranie taviacou sa elektródou v plynovej ochrane zabezpečuje inertný plyn argón alebo hélium.
Taviacou sa elektródou v ochrane inertného plynu, MAG zváranie: zváranie taviacou sa elektródou v plynovej ochrane zabezpečenej chemicky aktívnym plynom CO2 a jeho zmesí.

Profesionálne spracovanie plechu

Naša linka na profesionálne spracovanie plechu zo zvitku, priečne a pozdĺžne delenie rôznych druhov plechu prevázdame na zákazku, podľa individuálnych potrieb zákazníka. Naše stroje sa vyznačujú vysokou konštantnou presnosťou dosiahnutou CNC programovaním. Najväčšou výhodnou tejto technológie je práve vysoká kvalita.

Povrchová úprava kovov (nanášanie práškových plastov)

Naša spoločnosť disponuje modernou lakovacou linkou na povrchové úpravy kovov prostredníctvom nanášania práškových plastov. Striekaný materiál je pred samotným procesom lakovania zbavený všetkých nečistôt a mastnôt. Po nanesení práškovej farby podľa požiadavky zákazníka sa vytvrdí vo vypaľovacej peci.

Konzultácia a poradenstvo

Skúsenosti ktoré naša spoločnosť získala za 25 rokov činnosti sú základným predpokladom komplexnosti a profesionality nami ponúkaných riešení.

Projekcia a konštrukcia
Naši projektanti a konštruktéri navrhnú pre Vás to najvhodnejšie technické riešenie, ktoré bude vyhovovať Vašim požiadavkám
Vlastný vývoj
Všetky výrobky v portfóliu spoločnosti sú výsledkom neustálych inovácií vlastného vývojového oddelenia.
Výroba
Spoločnosť FIVING disponuje najmodernejšou technológiou pre spracovanie plechov a ich povrchovú úpravu, čo zaručuje vysokú kvalitu a flexibilitu pri výrobe zariadení.
Uvedenie do prevádzky, MaR
Správnu funkčnosť a efektívne vyregulovanie celého systému dodávaných zariadení vykonávajú zaškolení špecialisti s najvyššou kvalifikáciou a odbornými znalosťami.
Montáž a servis
Spoločnosť FIVING Therm zabezpečuje kompletnú inštaláciu, montáž VZT potrubí a záručný a pozáručný servis našich zariadení.

Novinky

Certifikát ISO 3834

Certifikát ISO 3834

Získali sme certifikát ISO 3834, ktorý je Certifikátom systémov manažérstva kvality pri zváraní. Séria noriem ISO 3834 poskytuje návod na vybudovanie a udržiavanie fungujúceho systému manažérstva kvality tavného zvárania kovových materiálov.

Získali sme certifikácie

Získali sme certifikácie

Firma Fiving získala nové certikáty - ISO 9001:2016 v oblasti kvality a ISO 14001:2016 v oblasti energetika a životné prostredie. Norma ISO 9001 špecifikuje základné požiadavky na systém manažérstva kvality v organizáciách,...

Výstava Aqua Therm St.Petersburg

Výstava Aqua Therm St.Petersburg

Vystavovali sme sa na výstave AquaTherm v Rusku. Výstava sa konala od 17 do 19 apríla 2018. Reportáž o našej firme odvysielali ruské médiá.

Konzultácia a poradenstvo
Skúsenosti ktoré naša spoločnosť získala za 25 rokov činnosti sú základným predpokladom komplexnosti a profesionality nami ponúkaných riešení.
Montáž a servis
Spoločnosť FIVING Therm zabezpečuje kompletnú inštaláciu, montáž VZT potrubí a záručný a pozáručný servis našich zariadení.
Uvedenie do prevádzky, MaR
Správnu funkčnosť a efektívne vyregulovanie celého systému dodávaných zariadení vykonávajú zaškolení špecialisti s najvyššou kvalifikáciou a odbornými znalosťami.
Projekcia a konštrukcia
Naši projektanti a konštruktéri navrhnú pre Vás to najvhodnejšie technické riešenie, ktoré bude vyhovovať Vašim požiadavkám
Vlastný vývoj
Všetky výrobky v portfóliu spoločnosti sú výsledkom neustálych inovácií vlastného vývojového oddelenia.
Výroba
Spoločnosť FIVING disponuje najmodernejšou technológiou pre spracovanie plechov a ich povrchovú úpravu, čo zaručuje vysokú kvalitu a flexibilitu pri výrobe zariadení.
Share This