Opäť sme preukázali naše vysoké štandardy kvality a environmentálneho povedomia úspešným obhájením platnosti certifikátov ISO 9001 a ISO 14001 aj v tomto roku.

Certifikáty ISO sú pre našich partnerov zárukou, že firma FIVING dodržiava vysoké štandardy kvality a že naše produkty spĺňajú ich očakávania. Naša spoločnosť sa zodpovedne stavia k ochrane životného prostredia a dodržiava environmentálne normy.