Zúčastnili sme sa na výstave

Zúčastnili sme sa na výstave

Zúčastnili sme sa na 20. ročníku celoslovenskej výstavy stavebníctva a bývania s medzinárodnou účasťou. Výstava sa konala v dňoch 26. – 28. apríla 2019 v Aréna Poprad.

Predstavili sme vám vetraciu jednotku Vesna s tepelným čerpadlom, ktorú ste si mohli naživo prehliadnuť. Zároveň návštevníci nášho stánku mali možnosť spoznať aj ďalšie z portfólia našich výrobkov. Ďakujeme za Vašu návštevu.

Certifikát ISO 3834

Certifikát ISO 3834

Získali sme certifikát ISO 3834, ktorý je Certifikátom systémov manažérstva kvality pri zváraní.

Séria noriem ISO 3834 poskytuje návod na vybudovanie a udržiavanie fungujúceho systému manažérstva kvality tavného zvárania kovových materiálov.

Získali sme certifikácie

Získali sme certifikácie

Firma Fiving získala nové certikáty – ISO 9001:2016 v oblasti kvality a ISO 14001:2016 v oblasti energetika a životné prostredie.

Norma ISO 9001 špecifikuje základné požiadavky na systém manažérstva kvality v organizáciách, ktoré chcú a potrebujú preukázať svoju schopnosť, trvalo poskytovať produkty v súlade s príslušnými predpismi a požiadavkami zákazníkov, a ktoré sa usilujú o zvyšovanie spokojnosti zákazníka. Systém manažérstva kvality rieši súčasné problémy a eliminuje výskyt problémov v budúcnosti. Jedným zo základných principov je trvalé zlepšovanie systému manažmentu kvality.

ISO 14001 je medzinárodne uznávaný štandard pre systémy riadenia životného prostredia.. Poskytuje návod pre účinné riadenie environmentálnych aspektov činností, výrobkov a služieb, ISO 14001 popisuje požiadavky na systém riadenia firiem, ktorý umožňuje znižovať environmentálne dopady spojené s fungovaním organizácií.

 

Liptovskej Nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu sme darovali nové monitory dychu

Liptovskej Nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu sme darovali nové monitory dychu

Dňa 16.07.2018 bolo odovzdaných 9 ks monitorov dychu BabySense I v celkovej hodnote 720,- €, ktoré boli zakúpené zo sponzorských darov Nadácie SPP 6 ks a spoločnosti Fiving s.r.o., 3 ks. Monitory dychu prevzal v zastúpení primár detského oddelenia MUDr. Roman Mojžiš a vedúca sestra novorodeneckého oddelenia Mgr. Dana Habánová.

Monitory dychu sú jedinou účinnou pomôckou pri prevencii SIDS.

Nadácia Križovatka spolupracuje s novorodeneckým oddelením už od roku 2010 kedy prvýkrát darovala monitory dychu Babysense. Novorodenecké oddelenie a jeho kolektív je nezištne nápomocný pri realizovaní projektu vypožičania monitorov dychu aj na domáce použitie. Tento projekt nemocnica podporuje úspešne už niekoľko rokov, za čo jej patrí veľká vďaka. Do dnešného dňa vypožičali 1372 monitorov dychu.

Nadácia Križovatka je mimovládna nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2008 s cieľom pomáhať deťom ohrozeným „Syndrómom náhleho úmrtia dojčiat SIDS“. Nadácia sa snaží vybaviť monitormi BabySense všetky pôrodnícke oddelenia v nemocniciach a jednotky intenzívnej starostlivosti na celom území Slovenskej republiky. Monitory dychu BabySense sú jediným výrobkom na svete registrovaným ako zdravotnícka pomôcka (ŠUKL) a spĺňajú najnáročnejšie klinické skúšky zdravotníckych výrobkov.

Príčina syndrómu nie je doposiaľ jasná

Počas prvého roku života môže u dieťaťa nastať nepravidelné dýchanie alebo dokonca zástava dychu. V niektorých prípadoch zlyhanie dychu súvisí so „Syndrómom náhleho úmrtia dojčiat – SIDS. Syndróm náhleho úmrtia dojčiat (SIDS = Sudden infant deathsyndrome) je diagnóza, ktorú lekári stanovia žiaľ až po smrti dieťaťa. Spôsobuje náhlu smrť aj u úplne zdravých novorodencov zástavou dychu v spánku (tzv. smrť v kolíske) – a to bez akýchkoľvek predchádzajúcich príznakov.  Postihuje deti v dojčenskom veku (t.j. do 1 roku).

Príčina syndrómu nie je doposiaľ jasná, pravdepodobne sa jedná o poruchu riadenia dychovej činnosti, ktorá vzniká už v tehotenstve. Na vzniku sa podieľa viac rizikových faktorov.Hlavným rizikovým faktorom je fajčenie matky, nižšia pôrodná hmotnosť (nedonosené deti, dvojčatá a pod). Akékoľvek sťaženie dýchania dojčiat sa môže prejaviť ako rizikový faktor – napr. prikrývky, vankúš alebo hračky cez tvár bábätka, prehriatie dieťaťa, prekážky v dýchacích cestách atď. Tiež každé oslabenie detského organizmu (infekčné choroby, horúčky, zvracanie) a najmä choroby dýchacích ciest zvyšujú riziko SIDS.

Pre Váš pokojný spánok Vám pomáha monitor pre kontrolu dychu Vášho dieťaťa Babysense I, ktorý monitoruje dýchanie dieťaťa, a pokiaľ príde k jeho zlyhaniu, upozorní Vás nato zvukovým a svetelným signálom.Prístroj Babysense nemôže predísť nepravidelnému dychu či zástave, ale účinne a spoľahlivo kontroluje dýchanie dieťaťa a varuje rodiča v prípade jeho ohrozenia.

zdroj: LNsP, Nadácia križovatka