Získali sme certifikát ISO 3834, ktorý je Certifikátom systémov manažérstva kvality pri zváraní.

Séria noriem ISO 3834 poskytuje návod na vybudovanie a udržiavanie fungujúceho systému manažérstva kvality tavného zvárania kovových materiálov.