Veles

Presná klimatizácia pre aplikácie s vysokými nárokmi na teplotu a vlhkosť, chladenie počítačových miestností, serverovní, miestností s telekomunikačnou a prenosovou technikou, laboratóriá, múzeá, archívy, miestnosti s meracou a kalibračnou technikou.

Klimatizačné zariadenie VELES je vyvinuté a určené pre efektívny odvod tepelnej záťaže z priestorov s vyššími nárokmi na dodržiavanie parametrov vnútorného vzduchu a na vysokú prevádzkovú spoľahlivosť. V základnom prevedení sú určené najmä do prevádzok s vysokou tepelnou záťažou, v ktorých je potrebné priestor nepretržite chladiť v úzkych medziach teploty. Sú to priestory s výpočtovou technikou, serverovne, dátové centrá, priestory s telekomunikačnou a spojovacou technikou.

Pre aplikácie s požiadavkou na klimatizáciu v úzkych medziach teploty a vlhkosti sú určené klimatizačné zariadenie VELES v prevedení s parným zvlhčovačom a elektrickým dohrevom. Sú to priestory ako laboratóriá, múzeá, archívy, tlačiarne a pod.

Zariadenia VELES sú typu split, teda pozostávajú z vnútornej – výparníkovej jednotky VC a vonkajšej jednotky KC so vzduchom chladeným kondenzátorom. Samozrejmosťou je použitie ekologického chladiva R4O7C.

 

Zariadenia VELES sú vybavené úspornými a najmodernejšími komponentami ktoré umožňujú, že sa VELES prispôsobí Vaším požiadavkám a nárokom bez straty efektivity. Ventilátory vnútornej jednotky sú voľné obežné kolesá bez špirálovej skrine vybavené EC technológiou, ktorá umožňuje riadiť prietok vzduchu v klimatizovanom priestore. 

Umožňuje tým riadiť teplotu a vlhkosť v klimatizovanom priestore, efektívnu distribúciu chladiaceho výkonu v závislosti od tepelnej a vlhkostnej záťaže v priestore. Použité kompresory v chladiacich okruhoch sú typu scroll prevádzka ktorých je vďaka robustným výmenníkom optimalizovaná na čo najväčší chladiaci výkon pri minimálnom príkone. 

Pri pracovných podmienkach je pomer citeľného tepla 1. Čo zaručuje aby celý chladiaci výkon bol použitý skutočne na chladenie. Vnútorné jednotky zariadenia VELES sa skladajú z modulov vyrábaných v troch rozmerových a šiestich výkonových radách. K jednému modulu elektrorozvádzača je možné pripojiť max. 3 základné moduly, alebo 2 moduly so zabudovaným vlhčením.

Štandardom v chladiacom okruhu  je nízkotlaká a vysokotlaká ochrana      kompresora, filterdehydrátor, priehľadítko, regulácia otáčok ventilátora kondenzátora a termoexpanzný ventil.

Technické parametre

Celkový chladiaci výkon

  • VELES 30/I – celkový chladiaci výkon 12,65,kW
  • VELES 30/II – celkový chladiaci výkon 17,9 kW
  • VELES 42/I – celkový chladiaci výkon 15,7 kW
  • VELES 42/II – celkový chladiaci výkon 20,1 kW

Technické parametre

Prietok vzduchu

  • VELES 30/I – prietok vzduchu 3000 m2/hod.
  • VELES 30/II – prietok vzduchu 3000 m2/hod.
  • VELES 42/I – prietok vzduchu 4200 m2/hod.
  • VELES 42/II – prietok vzduchu 4200 m2/hod.

Technické parametre

Maximálny príkon kompresora

VELES 30/I - 10 A

VELES 30/II - 15 A

VELES 42/I - 11 A

VELES 42/II - 17 A