Stribog

Stribog

Stribog

Kompaktné interiérové tepelné čerpadlo ako zdroj tepla pre vykurovanie objektov a prípravu TUV.

Tepelné čerpadlá typu vzduch-voda predstavujú investične najdostupnejšiu variantu komfortného a ekonomicky účinného zdroja tepla s možžnosťou
úspory prevádzkových nákladov na vykurovanie či prípravu teplej úžžitkovej vody ažž do 65%. Tepelné čerpadlá STRIBOG typu vzduch – voda ako zdroj tepla pre vykurovanie či prípravu teplej úžžitkovej vody, je kompaktné a určené pre inštaláciu v interiéri objektu.

Pozostáva z komôr rámovej konštrukcie na ktorých sú uchytené pevné, revízne panely alebo dvere dvojplášťovej konštrukcie hrúbky izolácie 50 mm. Materiál vonkajšieho a vnútorného plášťa je pozinkovaný plech upravený povrchovou úpravou elektrostaticky nanášaným plastom, ktorý zvyšuje odolnosť v agresívných prostrediach.

Disponuje kompaktným usporiadaním prvkov, podľa použitých funkcií, slúžiacich na úpravu obehového vzduchu, filtráciu, tepelnú úpravu strojným chladením a prívodom do klimatizovaného priestoru. Likvidácia kondenzu formou odparovania.

Regulačný systém ovládajúci prvky chladiaceho okruhu, zabezpečuje dodržanie požadovaných parametrov ako napr. teploty vzduchu v klimatizovanom priestore na základe teploty privádzaného vzduchu do tohto priestoru, alebo aj dodržanie vzduchového výkonu na základe požiadavky obsluhy

– účinný kompresor typu scroll
– optimalizované výmenníky
– tichý ventilátor
– overený systém regulácie
– možžnosť prevetrávania
– možnosť dodania s ventilačným systémom

Technické parametre

Celkový chladiaci výkon

  • VELES 30/I – celkový chladiaci výkon 12,65,kW
  • VELES 30/II – celkový chladiaci výkon 17,9 kW
  • VELES 42/I – celkový chladiaci výkon 15,7 kW
  • VELES 42/II – celkový chladiaci výkon 20,1 kW

Technické parametre

Prietok vzduchu

  • VELES 30/I – prietok vzduchu 3000 m2/hod.
  • VELES 30/II – prietok vzduchu 3000 m2/hod.
  • VELES 42/I – prietok vzduchu 4200 m2/hod.
  • VELES 42/II – prietok vzduchu 4200 m2/hod.

Technické parametre

Maximálny príkon kompresora

VELES 30/I - 10 A

VELES 30/II - 15 A

VELES 42/I - 11 A

VELES 42/II - 17 A