Fiving logo
 • Vitajte na stránkach našej spoločnosti

  Hlavnými činnosťami našej spoločnosti od jej vzniku je vývoj, výroba, montáž, servis a projek-cia vlastných vzduchotechnických a klimatizačných zariadení. Spoločnosť kladie dôraz na vlastný vývoj, ktorý zabezpečuje zo zdrojov firmy a z fondov EU. Naša firma dlhodobo investuje do aplikovaného výskumu a vývoja klimatizačných zariadení, má konštrukčné oddelenie, ktoré pracuje na aplikovanom výskume nových klimatizačných zariade-ní. Všetky firmou predávané produkty sú produktmi vlastného vývoja.

  Pokračujte ďalej

 • Efektívne, ekologické a technicky vyspelé riešenia

  Spoločnosť FIVING, s.r.o. ponúka riešenia v oblasti prípravy výroby tepla pre UK a TUV ako aj chladenia pre rôzne objekty, ako sú: bytové domy, rodinné domy, výrobné priestory, polyfunkčné objekty, hotely, serverovne a iné. Ide o novostavby, ako aj o revitalizáciu a rekonštrukciu stávajúcich objektov, kde investorovi predkladáme efektívne a ekologické riešenia zamerané na zníženie prevádzkových nákladov.

  Pokračujte ďalej

 • Inovácie

  Naša spoločnosť realizuje investície do nových technológií v súlade so strategickými cieľmi spoločnosti tak, aby bola schopná interne zabezpečiť celý výrobný proces vzduchotechnických a klimatizačných zariadení. Vlastné možnosti technológie výroby zabezpečujú maximálnu flexibili-tu pre uspokojenie požiadaviek zákazníka na základe naprojektovaných zariadení, ako i mož-nosť rýchlej inovácie konštrukcie vyrábaných zariadení.

  Pokračujte ďalej

Návrh riešenia

Naše projektové a konštrukčné oddelenie navrhne ideálne riešenie, ktoré bude vyhovovať Vašim požiadavkám.Čítaj viac

Výroba

Výrobné kapacity využívajú najmodernejšie metódy a zariadenia pri konštrukcii navrhnutých zariadení.Čítaj viac

Montáž a Servis

Spoločnosť FIVINGTherm zabezpečuje kompletnú montáž a servis našich produktov.Čítaj viac

Ponúkame voľné kapacity pri spracovaní plechov :
Vysekávanie, ohýbanie, zváranie, delenie materiálu,
povrchová úprava plechov(nanášanie práškových plastov)

Kooperácie
Fiving logo
User Avatar

"Cieľom spoločnosti je udržať si svoje postavenie na slovenskom trhu,zvýšiť svoj podiel na trhoch Európskej únie a úspešne konkurovať zahraničným výrobcom.
Podmienkou na dosiahnutie týchto cieľov je zabezpečenie kvality výrobkov a dodržanie zmluvných termínov dodávky.
Z tohto titulu je pre spoločnosť veľmi dôležitá možnosť v maximálnej miere ovplyvňovať a dokázať regulovať potrebné vstupy pre výrobu:

• maximálnu flexibilitu výroby
• vysokú kvalitu
• termín dodávky
• maximálna spokojnosť zákazníka"
Ing. Dezider Machovec
konateľ spoločnosti

Fiving Logo
Produktové portfólio

Kontaktujte našich obchodných zástupcov

Kontakt